Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Multistany dla Subiekta GT (stany z wielu magazynów na liście towarów)


Dodatek umożliwia podgląd stanów magazynowych z innych magazynów niż ten, na którym aktualnie pracujemy, bezpośrednio na liście towarów w module "Towary i usługi" oraz w oknie "Lista towarów" wykorzystywanym podczas wystawiania dokumentów.

W programie Subiekt GT zawsze pracujemy w kontekście jednego magazynu, a gdy firma posiada wiele magazynów często pojawia się potrzeba sprawdzenia dostępności towaru w innym magazynie lub oddziale. W standardzie programu możemy:

  • skorzystać z informatora o towarze i zakładki „Stany w magazynach”, lecz przy częstym sprawdzaniu jest to niewygodne i czasochłonne. Ponadto uprawnienie „Towary i usługi – Informator” może zostać odebrane wybranym użytkownikom i sposób ten będzie dla nich niedostępny.

  • uruchomić moduł „Towary i usługi” a następnie zmieniać po kolei magazyny, w których chcemy sprawdzić dostępność towaru i odczytywać stan magazynowy, lecz to rozwiązanie jest jeszcze bardziej uciążliwe. Ponadto przy pracy z wieloma magazynami uprawnienie „Handel – Zmiana magazynu” może również zostać odebrane wybranym użytkownikom i ten sposób też będzie dla niech niedostępny.

Wszystkie opisywane problemy rozwiązuje oferowany dodatek.

Dodatek wykorzystuje standardowe pola własne towarów (można zdefiniować 8 pól) dostępne w podstawowej wersji programu i umieszcza w nich informacje po każdej zmianie stanów magazynowych, dzięki czemu są one zawsze aktualne. Dodatek jest instalowany w bazie danych i jest przenoszony razem z archiwum podmiotu. Dodatek nie jest usuwany przez konwersję bazy danych.

Ekrany:

Dodatek – główne okno programu (konfiguracja)

Subiekt GT, moduł „Towary i usługi” – przykładowy wynik działania dodatku

Cena - 300 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Podobne dodatki:

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft