Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Multiceny Subiekt GT (dodatkowe poziomy cen na liście towarów)


W programie Subiekt GT na listach towarów i usług możemy wyświetlać tylko ceny z podstawowych poziomów cen i często podczas pracy z programem pojawia się potrzeba sprawdzenia ceny kartotekowej, ostatniej ceny zakupu lub innej ceny, która jest wyliczana na podstawie wystawionych dokumentów.

W takim przypadku możemy skorzystać z informatora o towarze i zakładki „Ceny”, lecz przy większej ilości towarów nie jest to wygodne rozwiązanie. Ponadto uprawnienia do informatora mogą zostać wyłączane wybranym użytkownikom i informacja ta będzie niedostępna.

Idealnym rozwiązaniem opisywanej potrzeby i problemów jest dodatek „Multiceny dla Subiekta GT”, który umożliwia pokazanie dodatkowych poziomów cen na liście towarów w module „Towary i usługi” oraz w oknie „Lista towarów” wykorzystywanym podczas wystawiania dokumentów.

Dodatek wykorzystuje mechanizm standardowych pól własnych towarów i umieszcza w nich informacje przy każdej zmianie wartości wyświetlanych cen, dzięki czemu dane są zawsze aktualne, a aktualizacja nie wymaga dodatkowych czynności od użytkowników. Pola własne możemy wyświetlać na listach, dodatkowo formatować i są widoczne niezależnie od tego na którym magazynie aktualnie pracujemy. Przykład uruchomionego dodatku jest widoczny na poniższych zdjęciach.

Dodatek dostosowywany jest do potrzeb klienta tzn. numery pól własnych, poziomy cen, ustalane są przed instalacją. Dodatek wymaga wolnych standardowych pól własnych towarów, których maksymalnie możemy zdefiniować osiem. Dodatek jest instalowany w bazie danych, dzięki czemu jest przenoszony razem z archiwum bazy danych.

Zobacz na filmie jak wygląda to w programie.

Cena - 260 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Podobne dodatki:

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft