Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Pomoc zdalna


Dlaczego zdalnie?

Często zdarza się, że mają Państwo problem z wystawieniem dokumentów, wysłaniem poczty lub po prostu nie wiedzą Państwo jak wykonać pewną czynność w programie. W większości takich przypadków jesteśmy wstanie usunąć problem lub pomóc w jego rozwiązaniu bez konieczności przyjazdu do Państwa siedziby. Rozwiązanie pomocy zdalnej przyśpiesza czas rozwiązania problemu oraz zmniejsza jego koszty.

Aplikacja do zdalnej pomocy:

Jak to działa?

Pomoc zdalna polega na podłączeniu się do komputera użytkownika zgłaszającego problem. Użytkownik łączy się z naszym serwisantem za pomocą programu "Pomoc zdalna", w tym momencie zarówno użytkownik komputera jak i serwisant wspólnie widzą jeden ekran, na którym mogą pracować. Użytkownik ma pełną kontrolę nad tym co wykonuje serwisant i w każdym momencie może rozłączyć połączenie (zabrać uprawnienia do swojego komputera).

Ile to kosztuje?

Koszt rozpoczętej godziny seriwsu dotyczącego Subiekta i Gestora wynosi 200 zł netto.

Koszt rozpoczętej godziny serwisu dotyczącego Rachmistrza, Rewizora, Gratyfikanta wynosi 250 zł netto.

Usługi serwisowe związane z naprawą i optymalizacją bazy danych rozliczane są według stawki godzinowej wynoszącej 400 zł netto.

Usługi programistyczne (rozwiązania indywidualne - wzorce wydruku, zestawienia, apliakcje, skrypty itp.) wyceniane są wg stawki godzinowej wynoszącej 250 zł netto.

W przypadku jeżeli serwisant stwierdzi, że problemu nie da się usunąć w przeciągu 1 godz. wycenia daną usługę oraz przedstawia klientowi. Klient decyduje czy serwisant ma w dalszym ciągu rozwiązywać problem czy go zaniechać. W przypadku rezygnacji klienta z usługi nie są naliczane żadne koszty.

Faktura wystawiana jest tylko i wyłącznie po rozwiązaniu problemu

Jak uruchomić pomoc zdalną?

Krok 1 - Pobierz aplikację do zdalnej pomocy.
Krok 2 - Uruchom aplikację.
Krok 3 - Z listy serwisantów wybierz osobę z którą chcesz się połączyć.
Krok 4 - Kliknij dwukrotnie na wybranego serwisanta aby utworzyć połączenie.

Przed połączeniem prosimy o kontakt telefoniczny 604 624 444.


Copyright 2013 by SatiSoft