Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Generator zestawienia SQL multistany dla Subiekta GT


Dodatek umożliwia utworzenie zestawienia własnego SQL prezentującego stany magazynowe towarów w poszczególnych magazynach w programie Subiekt GT. Dzięki niemu, nawet bez znajomości języka SQL, można stworzyć zaawansowane zestawienie dostosowane do własnych potrzeb. Zestawienie prezentuje podstawowe informacje o towarach i stanie magazynowym w każdym z wybranych magazynów, jak również w sumie stanów magazynowych z wybranych magazynów.

Zestawienie takie możemy skopiować do schowka a następnie w programie wkleić skrótem klawiszowym Ctrl+V podczas dodawania zestawienia SQL. Można również od razu zainstalować, po czym pojawi się w Subiekcie na liście zestawień w module „Widok->Zestawienia” pod nazwą „Multistany dla Subiekta GT”.

Główne okno programu:

Wynik przykładowego zestawienia:

Dodatek nie wymaga Sfery dla Subiekta GT.

Cena - bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.


To również może Cię zainteresować :


Zobacz inne bezpłatne dodatki.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft