Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Zestawienie cennik szczegółowy dla Subiekta GT


Dodatek umożliwia utworzenie zestawienia własnego SQL prezentującego listę towarów z ceną kartotekową oraz wybranymi cenami sprzedaży z informacjami o cenie netto, cenie brutto, zysku, narzucie i marży w programie Subiekt GT. Zestawienie można filtrować według statusu towaru, stanu magazynowego oraz grup towarowych.

Po ustaleniu parametrów zestawienia możemy je skopiować do schowka a następnie wkleić skrótem klawiszowym Ctrl+V w programie podczas dodawania zestawienia SQL lub zainstalować w programie po czym pojawi się na liście zestawień w module „Widok->Zestawienia” pod nazwą „Cennik szczegółowy dla Subiekta GT”.

W ten sposób każdy może stworzyć zestawienie dostosowane do swoich potrzeb, z własnymi nazwami cen sprzedaży bez znajomości języka SQL.

Główne okno programu:

Wynik przykładowego zestawienia:

Dodatek nie wymaga Sfery dla Subiekta GT.

Cena - 150 zł netto

Jesteś zaintersowany zestawieniem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Zobacz wszystkie dodatkowe zestawienia.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft