Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Zmiana wysokości nagłówka raportu dla InsERT GT / Navireo


Dodatek umożliwia zmianę wysokości nagłówka raportu w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wysokość nagłówka może zostać zmniejszona w celu pozyskania miejsca na pozostałą treść dokumentu lub zwiększona w celu umieszczenia większej ilości informacji w nagłówku dokumentu na przykład logo firmy. Druga możliwość może być przydatna zwłaszcza na wzorcach wydruków, w których pozostawiono mniej miejsca, na przykład „Faktura Pro Forma”.

Główne okno programu:

Instrukcja modyfikacji wzorca wydruku w programach InsERT GT:

  • uruchamiamy moduł „Wzorce wydruków” poprzez wybranie z głównego menu „Widok->Administracja->Wzorce wydruków”,
  • na liście odszukujemy i zaznaczamy wzorzec wydruku, który chcemy zmodyfikować,
  • z głównego menu wybieramy „Operacje->Eksportuj”,
  • w oknie „Eksport wzorca wydruku” wybieramy przycisk „Zapisz stronę” i zapisujemy wzorzec wydruku na dysku jako plik z rozszerzeniem „rpt”,
  • wyeksportowany wzorzec wydruku otwieramy za pomocą opisywanego dodatku. Po poprawnym wczytaniu zostanie odczytana i wyświetlona minimalna oraz aktualna wysokość nagłówka, jako nowa wysokość zostanie zaproponowana aktualna wysokość,
  • ustalamy nową wysokość nagłówka,
  • wybieramy przycisk „Zapisz jako…” i zapisujemy zmodyfikowaną kopię wzorca wydruku na dysku pod inną nazwą (program domyślnie zaproponuje nazwę oryginalną z dopiskiem „- kopia”),
  • zmodyfikowany wzorzec wydruku dodajemy do programu w module „Wzorce wydruków”. Jeśli oryginalny wzorzec był „standardowy” lub „własny” to musimy zaimportować wzorzec wybierając z menu głównego „Operacje->Importuj”, następnie w oknie „Import wzorca wydruku” wprowadzamy nazwę wzorca, wybieramy typ wzorca zgodny z oryginalnym wzorcem, wybieramy przycisk „Dodaj stronę”, wskazujemy wzorzec wydruku i zatwierdzamy import przyciskiem „OK”. Jeśli nasz wzorzec był „zewnętrzny” to możemy go zaktualizować wybierając z menu głównego „Operacje->Eksportuj”, następnie w oknie „Eksport wzorca wydruku” wybieramy przycisk „Podmień stronę”, wskazujemy wzorzec wydruku i zatwierdzamy aktualizację przyciskiem „OK”.

Cena: bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.

Zobacz inne bezpłatne dodatki.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft