Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Zmiana położenia i rozmiaru okna głównego dla InsERT GT


Dodatek umożliwia ustalenie położenia i rozmiaru okna głównego programów Gestor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT. Czasami zdarza się, że program zapamiętuje niepoprawne informacje o położeniu okna głównego i przy kolejnym uruchomieniu okno nie będzie widoczne w obszarze pulpitu. Można mieć wtedy wrażenie, że program nie uruchamia się. Dzięki temu dodatkowi każdy może w łatwy i szybki sposób przywrócić poprawne położenie i rozmiar okna głównego.

Zmianę konfiguracji należy wykonać na każdym stanowisku i każdym użytkowniku systemu operacyjnego, na którym jest uruchamiany program. Aby zmiany odniosły skutek należy je wykonać przy wyłączonym programie.

Główne okno dodatku:

Cena - bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft