Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Ustalanie czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera dla InsERT GT


Dodatek umożliwia ustalenie czasu oczekiwania na odpowiedź z serwera (timeout). Zmiana tego parametru może być konieczna do generowania zestawień SQL z dużą ilością danych, kiedy pojawia się komunikat „Przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera (timeout)” lub wykonywania innych czasochłonnych operacji. Standardowe rozwiązanie problemu wymaga edycji rejestru systemu Windows. Dzięki temu dodatkowi każdy może to zrobić w szybki i łatwy sposób bez posiadania umiejętności edycji rejestru.

Czas oczekiwania na odpowiedź z serwera ustalany jest w sekundach. Domyślnie jest to 30 sekund. Aby wyłączyć ograniczenie czasowe na odpowiedź z serwera należy wprowadzić wartość 0 (słownie: zero).

Zmianę konfiguracji należy wykonać na każdym stanowisku i każdym użytkowniku systemu operacyjnego, na którym jest uruchamiany program. Aby zmiany odniosły skutek należy ponownie uruchomić program.

Dokładny opis funkcjonalności realizowanej przez dodatek znajduje się w pomocy do programów InsERT GT pod hasłem „Przekroczenie czasu oczekiwania na odpowiedź serwera (timeout)”.

Główne okno programu:

Cena: bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.

Zobacz inne bezpłatne dodatki.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft