Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Stałe rabaty przypisane do kontrahentów


Zestawienie pokazuje nam stałe rabaty przypisane do kontrahentów. W przypadku nie nadania rabatu dla kontrahenta pole nazwa rabatu jest puste, a pole rabat % wynosi 0.
Rabat nadawany w kartotece kontrahenta zakładka inne "Rabat przy sprzedaży"

Cena - bezpłatne

Zobacz kod zestawienia

Zobacz wszystkie dodatkowe zestawienia.


Copyright 2013 by SatiSoft