Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Ostatnia cena sprzedaży dla kontrahenta w walucie


Zestawienie przedstawia informacje o ostatniej cenie sprzedaży towaru dla danego kontrahenta oraz ostatnią cenę zakupu danego towaru w walucie, w której został wystawiony dokument.

Zestawienie zawiera pola: symbol towaru i kontrahenta, nazwę towaru i kontrahenta, cenę ostatniej sprzedaży, walutę, numer dokumentu na którym został sprzedany towar, datę sprzedaży, podstawową jednostkię miary danego towaru, ostatnią cenę zakupu oraz datę i numer dokumentu, z którego pochodzi cena.

Cena - 200 zł netto

Jesteś zaintersowany zestawieniem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Zobacz wszystkie dodatkowe zestawienia.


Copyright 2013 by SatiSoft