Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak wprowadzić fakturę VAT zakupu do Subiekta GT


Faktury zakupu wprowadzamy w module „Faktury zakupu” dostępnego z głównego menu „Widok - Zakup - Faktury zakupu”. Po wprowadzeniu pozycji może okazać się, że wartość dokumentu wyliczona przez Subiekta GT będzie inna niż wartość na otrzymanej fakturze zakupu. Jeśli nie pomyliliśmy się przy wprowadzaniu, to będzie to wynikać z innego sposobu liczenia VAT. Otrzymana faktura mogła być wystawiona według cen brutto i pierwsze czego możemy spróbować, to zmienić sposób liczenia cen z domyślnego netto na brutto. Możemy to zrobić klikając na przycisk w lewym górnym rogu okna „Dokument liczony według cen…”

Dokument liczony wg. cen netto lub brutto - Subiekt GT Dokument liczony wg. cen netto lub brutto - Subiekt GT

i w oknie „Sposób wyliczania dokumentu” zmienić wartość „Dokument liczony według cen netto” na „Dokument liczony według cen brutto”.

Sposób wyliczania dokumentu - Subiekt GT Sposób wyliczania dokumentu - Subiekt GT

Po zmianie należy uprawnić się, że zgadzają nam się wszystkie wartości w pozycjach dokumentu. Jeśli po poprzednim kroku dalej mamy niezgodności, to wracamy do liczenia cen według netto i przełączmy się na zakładkę „VAT” dokumentu. Tutaj po odznaczeniu „Automatycznie przeliczaj podatek VAT” będziemy mogli wprowadzić tabelkę VAT dokładnie tak, jak na otrzymanej fakturze zakupu.

Automatycznie przeliczaj podatek VAT - Subiekt GT Automatycznie przeliczaj podatek VAT - Subiekt GT


Copyright 2013 by SatiSoft