Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak usunąć słowo VAT z wydruku faktury


Jeżeli chcemy, żeby na naszych wydrukach faktur nie pojawiało się słowo Faktura VAT tylko Faktura, należy w parametrach faktury sprzedaży zmienić tytuł dokumentu z Faktura VAT, na Faktura. Aby to zrobić należy po uruchomieniu Subiekta otworzyć moduł Parametry (menu Widok/Administracja/Parametry).

Następnie kliknąć na parametr Faktura VAT sprzedaży.

Wówczas pojawi się okno z ustawieniami dla faktury VAT sprzedaży.

W zakładce Podstawowe w polu Tytuł usuwamy słowo VAT, zostawiając samo słowo Faktura i klikamy OK. Od tego momentu wszystkie nowo dodane dokumenty będą dodawane i drukowane z tytułem Faktura.


Copyright 2013 by SatiSoft