Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak usunąć magazyn w programie Subiekt GT


W programie Subiekt GT magazyn usuwamy z poziomu słownika „Magazyny” dostępnego z głównego menu „Widok-Administracja-Słowniki-Magazyny”. Aby móc usunąć magazyn nie możemy posiadać żadnych danych powiązanych z tym magazynem.

Może się jednak zdarzyć, że pomimo usunięcia wszystkich dokumentów ciągle otrzymujemy komunikat o treści „Nie można usunąć magazynu, ponieważ istnieją wprowadzone na nim dokumenty.” jak na przykładowym, zamieszczonym poniżej zdjęciu.

Nie mozna usunac magazynu, poniewaz istnieja wprowadzone na nim dokumenty Nie mozna usunac magazynu, poniewaz istnieja wprowadzone na nim dokumenty

Aby sprawdzić jakie jeszcze dokumenty pozostały, możemy skorzystać z dodatkowego zestawienia SQL „Dokumenty w magazynie”: Kod zestawienia. Poniżej przykładowy wynik takiego zestawienia, na którym widzimy dwa nietypowe dokumenty, które mogły zostać przeoczone.

Zestawienie SQL - dokumenty w magazynie Zestawienie SQL - dokumenty w magazynie

Dokument o typie 51 to „Szansa sprzedaży” z programu Gestor GT, który bez problemu możemy usunąć w programie.

Dokument o typie 29 to „Szybka inwentaryzacja” z programu Subiekt GT, którego już nie da się usunąć w programie, przez co konieczna jest ingerencja w bazę danych. Bez specjalistycznej wiedzy możemy zrobić to za pomocą specjalnie przygotowanego przez nas zestawienia SQL „Usunięcie dokumentu szybkiej inwentaryzacji”: Kod zestawienia. Poniżej wynik przykładowego wykonania takiego zestawienia.

Zestawienie SQL - usuniecie dokumentu szybkiej inwentaryzacji Zestawienie SQL - usuniecie dokumentu szybkiej inwentaryzacji

Teraz powinno się już dać usunąć magazyn.


Copyright 2013 by SatiSoft