Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak ustawić cenę sprzedaży na wydruku WZ


Na standardowym wydruku WZ nie widzimy ceny sprzedaży, można to rozwiązać w prosty sposób modyfikując standardowy wydruk WZ.

Instrukcja

  • Wchodzimy do modułu administracja\Wzorce wydruków i wyszukujemy wydruk WZ
  • Żeby była możliwość modyfikacji wydruku powielamy go (prawy przycisk myszy - powiel)
  • Zmieniamy jego nazwę na swoją, następnie przechodzimy do zakładki zawartość.
  • W zakładce zwartość mamy dostępne dwa pola z kolumnami dostępnymi i wybranymi.
  • Z kolumn wybranych wyrzucamy cenę netto lub brutto oraz koszt, następnie z kolumny dostępne przenosimy do wybranych cenę netto.
  • Dodaną kolumnę edytujemy i ustalamy jej szerokość. Wydruk zapisujemy.

Copyright 2013 by SatiSoft