Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak sprawdzić aktualnie pracujących użytkowników w Subiekcie


Podczas aktualizacji podmiotu może pojawić się komunikat Wymagany jest wyłączny dostęp do podmiotu. Rozwiązaniem tego problemu jest odłączenie aktualnie zalogowanych użytkowników, jak to zrobić opisane jest poniżej.

Od wersji 1.27 firma InsERT udostępniła możliwość podejrzenia aktualnie zalogowanych użytkowników.

Instrukcja

  • Uruchamiamy program serwisowy z katalogu InsERT\Narzędzia
  • Z listy podmiotów wybieramy ten na którym chcemy podejrzeć aktualnie zalogowanych użytkowników.
  • Z menu wybieramy Podmiot następnie przygotowanie do konwersji.
  • W ten sposób otrzymujemy listę aktualnie zalogowanych użytkowników na danym podmiocie, których możemy automatycznie wylogować.Copyright 2013 by SatiSoft