Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak przenieść bazę Subiekta GT do innego komputera


Przeniesienie bazy Subiekta GT do innego komputera możemy wykonać w kilku podstawowych krokach:

  1. Archiwizacja bazy, którą zamierzamy przenieść
  2. Skopiowanie archiwum do nowego komputera
  3. Wykonanie dearchiwizacji

Archiwizacja bazy, którą zamierzamy przenieść

Archiwizacji bazy możemy dokonać z poziomu subiekta wybierając z menu Narzędzia/Archiwizuj dane.

Wówczas pojawi się okno do archiwizacji.

W polu Folder archiwum należy wskazać miejsce, gdzie archiwum naszej bazy ma zostać zapisane. Po wciśnięciu OK we wskazanym miejscu zostanie utworzone archiwum naszej bazy w pliku o nazwie NaszaBaza.bak, gdzie NaszaBaza to nazwa naszego podmiotu.

Skopiowanie archiwum do nowego komputera

Utworzone archiwum (czyli plik NaszaBaza.bak) kopiujemy na nowy komputer, na który zamierzaliśmy przenieść bazę Subiekta. Możemy użyć do tego celu jakiegoś przenośnego nośnika np. pendriva.

Wykonanie dearchiwizacji

Aby dokonać dearchiwizacji skopiowanej bazy uruchamiamy program Archiwizator (patrz menu Start/InsERT/InsERT GT/Narzędzia/Archiwizator).

Pokaże nam sie okno do dearchiwizacji.

W polu Plik archiwum należy wskazać miejsce, gdzie skopiowaliśmy archiwum naszej bazy. W polu Sposób dearchiwizacji danych zaznaczona będzie opcja Dearchiwizuj do podmiotu o nazwie: dla której należy podać nazwę dla naszego podmiotu. Po wciśnięciu OK podmiot zostanie odtworzony z archiwum.

Jeśli w Subiekcie utworzyliśmy już podmiot, dla którego chcemy przenieść bazę, po uruchomieniu Archiwizatora w oknie Podmioty zaznaczamy podmiot, do którego przenosimy bazę i klikamy przycisk Dearchiwizuj lub wybieramy z menu Podmiot/Dearchiwizuj. Pokaże nam sie okno do dearchiwizacji.

W polu Plik archiwum należy wskazać miejsce, gdzie skopiowaliśmy archiwum naszej bazy. W polu Sposób dearchiwizacji danych zaznaczony będzie podmiot, który wybraliśmy. Po wciśnięciu OK podmiot zostanie odtworzony z archiwum.


Copyright 2013 by SatiSoft