Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Jak dodać własne zestawienie SQL do Subiekta GT


Własne zestawienie SQL pozwalają na dodanie własnych raportów, które możemy dostosować do potrzeb naszego biznesu. Do napisania własnego zestawienia niezbędna jest nam wiedza na temat struktury bazy danych oraz znajomość tworzenia zapytań SQL, jeżeli jednak posiadamy gotowe zestawienie w prosty sposób może je dodać do naszego Subiekta.

Aby dodać własne zestawienie należy uruchomić Subiekta i następnie przejść do modułu Zestawienia (menu Widok/Zestawienia).

Następnie otwieramy okno dodawania zestawienia SQL (menu Operacje/Dodaj zestawienie SQL).

Pojawi nam się okno dodawania zestawienia SQL.

W zakładce Podstawowe wprowadzamy nazwę oraz opis naszego zestawienia, zaś w zakładce Zapytanie SQL wklejamy kod naszego zapytania. Uwaga: przy kopiowaniu zapytania z pliku tekstowego opcja zawijania wierszy nie może być włączona. Aby sprawdzić czy nasze zapytanie jest poprawne klikamy przycisk Testuj zapytanie.

Jeśli nie będzie błędów w zapytaniu, wyświetli się chmurka i informacja Polecenie poprawne.

Wciskamy przycisk OK i gotowe - dodaliśmy własne zestawienie.


Copyright 2013 by SatiSoft