Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Zmiana wysokości pól wystawił i odebrał dla InsERT GT / Navireo


Dodatek umożliwia zmianę wysokości pola wystawił i odebrał w graficznych wzorcach wydruku bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wysokość tych pól może zostać zmniejszona w celu umieszczenia większej ilości informacji na wzorcu wydruku.

Główne okno programu:

Instrukcja modyfikacji wzorca wydruku w programach InsERT GT / Navireo:

  • uruchamiamy moduł „Wzorce wydruków” poprzez wybranie z głównego menu „Widok->Administracja->Wzorce wydruków”,
  • na liście odszukujemy i zaznaczamy wzorzec wydruku, który chcemy zmodyfikować,
  • z głównego menu wybieramy „Operacje->Eksportuj” lub z menu kontekstowego „Eksportuj”
  • w oknie „Eksport wzorca wydruku” wybieramy przycisk „Zapisz stronę”, wskazujemy lokalizację pliku na dysku i zapisujemy z rozszerzeniem „rpt”,
  • zapisany na dysku wzorzec wydruku otwieramy za pomocą dodatku. Po poprawnym wczytaniu zostaną wyświetlone aktualne parametry wzorca wydruku,
  • ustalamy nowe parametry wzorca wydruku,
  • wybieramy przycisk „Zapisz jako…”, aby zapisać zmodyfikowaną kopię wzorca wydruku na dysku pod inną nazwą (program domyślnie zaproponuje nazwę oryginalną z dopiskiem „– Kopia”),
  • zmodyfikowany wzorzec wydruku dodajemy do programu w module „Wzorce wydruków”. Jeśli oryginalny wzorzec był „standardowy” lub „własny” to musimy zaimportować wzorzec wybierając z menu głównego „Operacje->Importuj” lub z menu kontekstowego „Importuj”. Następnie w oknie „Import wzorca wydruku” wprowadzamy nazwę wzorca, wybieramy typ wzorca zgodny z oryginalnym wzorcem, wybieramy przycisk „Dodaj stronę”, wskazujemy wzorzec wydruku i zatwierdzamy import przyciskiem „OK”. Jeśli nasz wzorzec był „zewnętrzny” to możemy go zaktualizować wybierając z menu głównego „Operacje->Eksportuj” lub menu kontekstowego „Eksportuj”, następnie w oknie „Eksport wzorca wydruku” wybieramy przycisk „Podmień stronę”, wskazujemy wzorzec wydruku i zatwierdzamy aktualizację przyciskiem „OK”.

Cena: bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.

Zobacz inne bezpłatne dodatki.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft