Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Tax Free dla Subiekta GT


Wzorzec wydruku paragon imienny (PAi standard). Z jego pomocą otrzymujemy możliwość drukowania dokumentów Tax Free (TaxFree) na podstawie paragonów imiennych bezpośrednio z programu Subiekt GT (nie ma już obowiązku korzystania z formularzy i ograniczenia co do ilości pozycji na dokumencie). Wszystkie dane podróżnego pobierane są z karty kontrahenta typu „Osoba”:

  • imię i nazwisko – Podstawowe->Imię, Nazwisko
  • adres – Podstawowe->Ulica, Nr domu, Nr lokalu, Miejscowość
  • kraj – Podstawowe->Państwo
  • numer paszportu – Inne->Dane do faktur RR->Seria i nr dowodu
  • kraj wydania paszportu – Inne->Dane do faktur RR->Organ wydający

Numer dokumentu Tax Free wprowadzamy w pole podtytuł dokumentu – Opis->Podtytuł. Wzorzec jest zgodny z najnowszymi przepisami określającymi niezbędne dane, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, (Rozporządzenie Ministra Rozwju i Finansów z dnia 21 lutego 2017r.).

Zobacz jak wygląda wydruk Tax Free z Subiekta GT - Wydruk Tax Free

Istnieje możliwość dostosowania rozwiązania do potrzeb klienta.

Cena - 100 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft