Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Ustalanie zezwolenia na zmianę dodatkowej jednostki miary dla InsERT GT


Dodatek umożliwia włączenie zezwolenia na zmianę dodatkowej jednostki miary użytej na dokumencie. Domyślnie blokada jest włączona, gdyż jest to zalecany przez InsERT sposób pracy. W szczególnych przypadkach istnieje jednak możliwość odblokowania zmiany przelicznika jednostki miary. Taki sposób pracy nie jest zalecany, gdyż niesie za sobą ryzyko zafałszowania stanów magazynowych.

Standardowe rozwiązanie wymaga edycji rejestru systemu Windows. Dzięki temu dodatkowi każdy może to zrobić w szybki i łatwy sposób bez posiadania umiejętności edycji rejestru.

Zmianę konfiguracji należy wykonać na każdym stanowisku i każdym użytkowniku systemu operacyjnego, na którym jest uruchamiany program.

Dokładny opis funkcjonalności realizowanej przez dodatek znajduje się w pomocy do programu (wersja 1.40 lub nowsza) w temacie „Okno Towar” w punkcie „Zakładka miary”.

Okno główne dodatku:

Cena - bezpłatny

Pobierz dodatek i uruchom.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft