Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Ustalanie pokazywania błędów w dymku dla InsERT GT


Dodatek umożliwia ustalenie pokazywania błędów w dymku w programach Gestor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT. Zmiana tego parametru powoduje, że w dymku zamiast komunikatu o treści „Błąd składniowy w poleceniu” od razu pojawi się treść błędu generowanego przez trigger. Standardowe rozwiązanie problemu wymaga edycji rejestru systemu Windows. Dzięki temu dodatkowi każdy może to zrobić w szybki i łatwy sposób bez posiadania umiejętności edycji rejestru.

Zmianę konfiguracji należy wykonać na każdym stanowisku i każdym użytkowniku systemu operacyjnego, na którym jest uruchamiany program. Aby zmiany odniosły skutek należy ponownie uruchomić program.

Dokładny opis funkcjonalności realizowanej przez dodatek znajduje się w pomocy do programu w temacie „Przechwytywanie w aplikacji błędów SQL Servera”.

Główne okno dodatku:

Cena - bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft