Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Przeniesienie danych z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” do Subiekta GT


Program umożliwia przeniesienie danych bezpośrednio z programu Mała Księgowość „Rzeczpospolitej” do Subiekta GT. Zakres przenoszonych danych to: towary, zdjęcia towarów, stany magazynowe, kontrahenci, rabaty przy sprzedaży, terminy płatności, grupy kontrahentów, rozrachunki (należności i zobowiązania). Rozwiązanie wykorzystuje Sferę dla Subiekta GT dzięki czemu nie ma ograniczeń związanych z formatem EPP jak na przykład ograniczenie długości nazwy kontrahenta do 40 znaków (51 w programie) czy nazwy pełnej kontrahenta do 80 znaków (255 w programie). Można wykorzystać Sferę w wersji próbnej bez konieczności jej kupowania.

Główne okno programu:

Oferta dotyczy usługi przeniesienia danych. Klient po dostarczeniu danych potrzebnych do przeniesienia otrzymuje przeniesione dane w formie backupu bazy lub plików epp. Możlie jest też wykonie usługi przeniesienia danych bezpośrednio u klienta (osobiście lub zdalnie).

Cena - do uzgodnienia

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Zobacz wszystkie dodatki


Copyright 2013 by SatiSoft