Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Oferta handlowa ze zdjęciem towaru dla Subiekta GT


Wzorzec wydruku zamówienia od klienta (ZK standard) ze zdjęciem towaru. Wzorzec może zostać wykorzystany do wydruku i eksportu do formatu PDF zamówień od klientów jako ofert handlowych. Do wzorca dołączana jest aplikacja, która umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia we własnym zakresie bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Przykładowe wydruki znajdują się na naszej stronie internetowej. Istnieje możliwość dopasowania wzorca wydruku według potrzeb klienta.

Zobacz jak wygląda oferta ze zdjęciem - Oferta ze zdjęciem

Zobacz jak wygląda oferta ze zdjęciem i opisem - Oferta ze zdjęciem i opisem

Uwaga - w programach Insertu graficzne wzorce wydruku realizowane są za pomocą narzędzia Crystal Reports 8.5, którego jednym z ograniczeń jest brak skalowania grafiki z zachowaniem proporcji. Aby zdjęcia po zmianie rozmiaru nie były zniekształcone, powinny posiadać stałe lub zbliżone proporcje w stosunku do proporcji zdjęcia jakie zdefiniowano na wzorcu wydruku.

Główne okno aplikacji do zmiany położenia i rozmiaru zdjęcia towaru:

Cena - 200 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

To również może Cię zainteresować:

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft