Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Oferta handlowa ze zdjęciem towaru dla Gestora GT


Wzorzec wydruku szansy sprzedaży typu oferta (Oferta) ze zdjęciem towaru. Wzorzec może zostać wykorzystany do wydruku i eksportu do formatu PDF szans sprzedaży jako ofert handlowych. Do wzorca wydruku dołączana jest aplikacja, która umożliwia zmianę położenia i rozmiaru zdjęcia we własnym zakresie. Przykładowe wydruki znajdują się na naszej stronie internetowej. Istnieje możliwość dopasowania wzorca wydruku według potrzeb klienta.

Zobacz jak wygląda oferta ze zdjęciem - Oferta ze zdjęciem

Zobacz jak wygląda oferta ze zdjęciem i opisem - Oferta ze zdjęciem i opisem

Uwaga - w programach Insertu graficzne wzorce wydruku realizowane są za pomocą narzędzia Crystal Reports 8.5, którego jednym z ograniczeń jest brak skalowania grafiki z zachowaniem proporcji. Aby zdjęcia po zmianie rozmiaru nie były zniekształcone, powinny posiadać stałe lub zbliżone proporcje w stosunku do proporcji zdjęcia jakie zdefiniowano na wzorcu wydruku.

Główne okno aplikacji do zmiany położenia i rozmiaru zdjęcia towaru:

Cena - 100 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

To również może Cię zainteresować:

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft