Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Homebanking - schemat eksportu do banku Citi Handlowy (Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT)


Schemat homebankingu (transformata XSLT) dla programu Subiekt GT, Gratyfikant GT oraz Rewizor GT firmy Insert pozwalający na generowanie plików z poleceniami przelewu dla banku Citi Handlowy. Obsługiwane są wszystkie trzy typy przelewów: normalny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozwiązanie takie skraca do minimum czas realizacji przelewów oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Dodanie nowego schematu homebankingu rozszerza listę formatów homebankingowych dostarczanych razem z programem przez co rozwiązanie jest w pełni zintegrowane i dzięki temu najwygodniejsze w użytkowaniu i serwisowaniu (schemat instalowany jest w bazie danych, a nie na każdym stanowisku oddzielnie i razem z bazą danych jest archiwizowany i przenoszony).

Możemy zrealizować schematy homebankingu do obsługi formatów innych banków.

Cena - 300 zł netto

To również może Cię zainteresować :

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft