Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Domyślna drukarka fiskalna użytkownika dla Subiekta GT


Dodatek ułatwia przypisywanie domyślnej drukarki fiskalnej dla użytkownika. Standardowo profilowanie drukarek fiskalnych dla użytkowników odbywa się poprzez dopisanie danych bezpośrednio do bazy danych. Z pomocą tego dodatku operację tę można wykonać szybciej i wygodniej bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi do edycji bazy danych (na przykład „Microsoft SQL Server Management Studio”), odszukiwania identyfikatorów użytkowników i konfiguracji urządzeń fiskalnych.

Dokładny opis funkcjonalności realizowanej przez dodatek znajduje się w pomocy do programów InsERT GT pod hasłem „Fiskalizacja zdalna” w sekcji „Profilowanie urządzeń dla mechanizmu fiskalizacji zdalnej”.

Okno główne dodatku:

Cena - bezpłatny

Pobierz dodatek, rozpakuj i postępuj zgodnie z instrukcją.


To również może Cię zainteresować:


Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft