Navireo InsERT Punkt Serwisowy InsERT

Cennik ze stałym rozmiarem zdjęcia towaru


Wzorzec wydruku cennika jednowierszowego oraz dwuwierszowego ze stałym rozmiarem zdjęcia towaru. Do wzorca dołączana jest aplikacja, która umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia we własnym zakresie bez konieczności posiadania programu Crystal Reports 8.5. Wzorce wydruku poprawnie eksportują się do formatu PDF. Przykładowe wydruki znajdują się na naszej stronie internetowej.

Przykładowy wydruk cennika jednowierszowego – cennik jednowierszowy.

Przykładowy wydruk cennika dwuwierszowego – cennik dwuwierszowy.

Istnieje możliwość dopasowania wzorca wydruku według potrzeb klienta.

Uwaga - w programach Insertu graficzne wzorce wydruku realizowane są za pomocą narzędzia Crystal Reports 8.5, którego jednym z ograniczeń jest brak skalowania grafiki z zachowaniem proporcji. Aby zdjęcia po zmianie rozmiaru nie były zniekształcone, powinny posiadać stałe lub zbliżone proporcje w stosunku do proporcji zdjęcia jakie zdefiniowano na wzorcu wydruku.

Główne okno aplikacji do zmiany położenia i rozmiaru zdjęcia towaru:

Cena - 100 zł netto

Jesteś zainteresowany dodatkiem, potrzebujesz więcej informacji napisz do nas.

To również może Cię zainteresować:

Zobacz wszystkie dodatki i rozszerzenia.


Copyright 2013 by SatiSoft